[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[EGPRO]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AppointmentOfLiquidityProvider|
Likidite Sağlayıcı Atanması
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16/07/2021
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NewLiquidityProviderBrokerageHouse|
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.
oda_NewLiquidityProviderBrokerageHouseCode|
Yeni Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Kodu
PIT
oda_RelatedStock|
İlgili Menkul Kıymet Adı
EGPRO
oda_OldLiquidityProviderBrokerageHouse|
Eski Likidite Sağlayıcısı Aracı Kurum Adı
oda_StartingDateToLiquidityProviderTransaction|
Likidite Sağlayıcılığın Başlayacağı Tarih
19/07/2021
oda_EndingDateToLiquidityProviderTransaction|
Likidite Sağlayıcılığın Biteceği Tarih
30/06/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin, Borsamız Ana Pazar'ında işlem gören Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. (EGPRO.E) paylarında likidite sağlayıcılık faaliyetinde bulunma talebi 01/03/2016 tarihli ve 02.PRO.001 sayılı Pay Piyasası Prosedürü uyarınca değerlendirilmiş ve Borsamızca uygun görülmüştür.