[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Tarih No :09.08.2021

Karar No : 2021 / 08-01

Karar No :  01


G Ü N D E M : 

 Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği  uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi  Üyelerinin seçimi.

II - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Denetimden Sorumlu Komite Üyelerinin seçimi.

III- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu tebliği uyarınca Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyelerinin Şeçimi


H A Z I R    B U L U N A N L A R :

Tevfik Yamantürk (Yönetim Kurulu Başkanı-Murahhas Üye), Alpaslan Aktuğ (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ahmet Ertuğrul (Üye), Olgun Şamlı (Üye),Orhan Metin (Üye), Ahmet İrfan Söylemezoğlu (Üye), Hasan Basri Aktan (Bağımsız Üye), Atilla Zeybek (Bağımsız Üye),Osman Aslan (Bağımsız Üye), 

 

K A R A R L A R :

 

I-   Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu  Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;    

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı : Atilla Zeybek

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi    : Osman Aslan

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi    : Cihan Alankaya

 

II-  Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

 

Denetimden Sorumlu Komite Başkanı : Hasan Basri Aktan

Denetimden Sorumlu Komite Üyesi       : Atilla Zeybek

 

III   - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 No'lu Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ uyarınca; Şirketimizin Riskin Erken Saptanma Komitesinin aşağıdaki şekilde teşkiline;

 

Riskin Erken Saptanma Komitesi Başkanı :    Atilla Zeybek

Riskin Erken Saptanma Komitesi Üyesi       : Osman Aslan

 

Katılımcıların oy birliği ile karar verildi.