[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2021
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HALKALI VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/08/2021
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Halkalı Vergi  Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur. 

  

Saygılarımızla,