[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, iştiraki OSWE Real Estate GMBH (Oswe) ile konsolide hazırlanan 30.06.2021 Tarihli Gelir Tablosu'na göre 84.485.479 TL faaliyet karı elde etmiştir. Ancak aynı dönem içerisinde kendi iştiraki Oswe' den almış olduğu 115.873.483 EUR tutarındaki borç için dönem sonunda 84.275.400 TL kur farkı gideri hesaplanmış ve dolayısıyla 7.972.879 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.

  

 

  

Şirketimiz, Oswe' den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.

  

 

  

Dolayısıyla faaliyetlerinden 84.485.479 TL kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 7.972.879 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir.

  

 

  

Diğer yandan, söz konusu gelir tablosunun devamındaki "Diğer Kapsamlı Gelir" kalemine bakıldığında aynı dönem için yabancı para çevriminden kaynaklanan 195.068.105 TL tutarındaki olumlu fark nedeniyle "Toplam Kapsamlı Gelirimiz" 174.715.018 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu olumlu fark Şirketimizin öz kaynaklarının aynı tutarda artmasına da neden olmuştur.

  

 

  

 

  

Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.

  

 

  

Saygılarımızla…