[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu şirket merkez adresinde toplanarak;

  

 

  

Şirketimiz Avni Çelik ve Ahmet Çelik (Satıcılar) ile 15.11.2019 tarihinde imzaladığı Hisse Devir Sözleşmeleri (Sözleşmeler) ile Satıcılar'ın Deks Yatırım A.Ş.'de (Deks) sahip olduğu ve detayları aşağıda yer alan hisseleri satın almıştır.

  

 

                                                   
 

Satıcı

 
 

Hisse Adedi

 
 

Nominal Tutarı

 
 

Sermayeye Oranı

 
 

Avni Çelik

 
 

615.000,00

 
 

615.000,00

 
 

4,71%

 
 

Ahmet Çelik

 
 

279.545,45

 
 

279.545,45

 
 

2,14%

 
 

Toplam

 
 

894.545,45

 
 

894.545,45

 
 

6,85%

 
  

 

  

Sözleşmelere göre hisse satış bedelleri şarta bağlı olarak belirlenmiştir. Sözleşmeye göre hisse satış bedeli Deks'in iştiraki olan Oswe Real Estate GmbH'ın (Oswe) hisselerinin/varlıklarının satılması durumunda bu satıştan elde edilen gelire göre belirlenecektir. Ayrıca Oswe hisselerinin/varlıklarının tamamının satılmaması halinde, Şirketimizin uhdesinde kalacak olan Oswe hisseleri yeni bir şirkete aktarılıp bu şirketin hisseleri önceki ortaklık yapısına uygun olarak taraflar arasında paylaşılacaktır.

  

 

  

Sözleşmeler sonrası dönemde Oswe'nin sahip olduğu varlıkların bir kısmı satılmış ve sözleşmeler uyarınca Şirketimiz Avni Çelik'e 3.936.042,00 Euro ve Ahmet Çelik'e 1.789.110,00 Euro ödeme yapmıştır.

  

Son durum itibariyle Satıcılar Şirketimiz uhdesinde kalan Oswe hisselerinin aktarılacağı yeni bir şirketten hisse almak yerine, Şirketimize satmış oldukları Deks hisselerinin bedelinin tamamını nakden almayı ve satış bedelinin de buna göre revize edilmesini talep etmişlerdir.

  

 

  

Bu çerçevede;

  

 

  

1-      Şirketimizin Avni Çelik'ten almış olduğu 615.000,00 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 7.841.250,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 3.936.042,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 3.905.208,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Avni Çelik'e ödenmesine,

  

Vade                                       Tutar

  

Peşinat                                                                              500.000,00 EUR

  

1.Taksit                               15.10.2021                        100.000,00 EUR

  

2.Taksit                               15.11.2021                        100.000,00 EUR

  

3.Taksit                               15.12.2021                        100.000,00 EUR

  

4.Taksit                               17.01.2022                        100.000,00 EUR

  

5.Taksit                               15.02.2022                        100.000,00 EUR

  

6.Taksit                               15.03.2022                        100.000,00 EUR

  

7.Taksit                               15.04.2022                        100.000,00 EUR

  

8.Taksit                               16.05.2022                        100.000,00 EUR

  

9.Taksit                               15.06.2022                        200.000,00 EUR

  

10.Taksit                            15.07.2022                        200.000,00 EUR

  

11.Taksit                            15.08.2022                        200.000,00 EUR

  

12.Taksit                            15.09.2022                        200.000,00 EUR

  

13.Taksit                            17.10.2022                        200.000,00 EUR

  

14.Taksit                            15.11.2022                        200.000,00 EUR

  

15.Taksit                            15.12.2022                        200.000,00 EUR

  

16.Taksit                            16.01.2023                        200.000,00 EUR

  

17.Taksit                            15.02.2023                        200.000,00 EUR

  

18.Taksit                            15.03.2023                        200.000,00 EUR

  

19.Taksit                            17.04.2023                        200.000,00 EUR

  

20.Taksit                            15.05.2023                        200.000,00 EUR

  

21.Taksit                            15.06.2023                        205.208,00 EUR

  

TOPLAM                                                                     3.905.208,00 EUR

  

 

  

 

  

 

  

2-      Şirketimizin Ahmet Çelik'ten almış olduğu 279.545,45 adet Deks hissesinin satış bedelinin nihai olarak 3.564.000,00 Euro olarak revize edilmesine, daha önce ödenmiş olan 1.789.110,00 Euro'nun bu bedelden mahsup edilmesine, kalan 1.774.890,00 Euro'nun aşağıda yer alan ödeme planına göre Ahmet Çelik'e ödenmesine,

  

 

  

                                                   Vade                                       Tutar

  

Peşinat                                                                           250.000,00 EUR

  

1.Taksit                               15.10.2021                        50.000,00 EUR

  

2.Taksit                               15.11.2021                        50.000,00 EUR

  

3.Taksit                               15.12.2021                        50.000,00 EUR

  

4.Taksit                               17.01.2022                        50.000,00 EUR

  

5.Taksit                               15.02.2022                        50.000,00 EUR

  

6.Taksit                               15.03.2022                        50.000,00 EUR

  

7.Taksit                               15.04.2022                        50.000,00 EUR

  

8.Taksit                               16.05.2022                        50.000,00 EUR

  

9.Taksit                               15.06.2022                        85.000,00 EUR

  

10.Taksit                            15.07.2022                        85.000,00 EUR

  

11.Taksit                            15.08.2022                        85.000,00 EUR

  

12.Taksit                            15.09.2022                        85.000,00 EUR

  

13.Taksit                            17.10.2022                        85.000,00 EUR

  

14.Taksit                            15.11.2022                        85.000,00 EUR

  

15.Taksit                            15.12.2022                        85.000,00 EUR

  

16.Taksit                            16.01.2023                        85.000,00 EUR

  

17.Taksit                            15.02.2023                        85.000,00 EUR

  

18.Taksit                            15.03.2023                        85.000,00 EUR

  

19.Taksit                            17.04.2023                        85.000,00 EUR

  

20.Taksit                            15.05.2023                        85.000,00 EUR

  

21.Taksit                            15.06.2023                      104.890,00 EUR

  

TOPLAM                                                                   1.774.890,00 EUR

  

 

  

Katılanların oy birliği ile karar vermiştir.