[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.09.2021 20:33:09 ve 01.10.2021 14:53:17
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2021 - 30.06.2021
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Bağımsız denetim raporu görüşü ve dipnotlar "İşletmenin Sürekliliği" bölümü
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Kurulu görüşünde bir paragraf değiştirilecekitr.
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Değişikliğin dönem net karına veya zararına etkisi yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|
Şirketimizin, 30.09.2021 tarihinde yayınladığı 2021/2.çeyrek dönemine ait konsolide mali tabloların Bağımsız denetim raporu görüş kısmında "İşletmenin Sürekliliği İle İlgili Önemli Belirsizlik" kısmı ile dipnotlarda 19'uncu sayfada yer alan "İşletmenin Sürekliliği" bölümü düzeltildiği için değişecektir.