[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin iştiraki olan Asil Çelik San.ve Tic.A.Ş.'nin 21.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda kâr dağıtımı kararı alınmış olup;kar dağıtımıyla nakit olarak 40.262.372,22 TL temettü tutarı bugün şirketimize ödenmiştir.Konuya ilişkin açıklamaya ilgili dönem mali tablo ve dipnotlarında yer verilecektir.