Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Diğer Sermaye Yedekleri
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler
Kar Yedekleri
Geçmiş Dönem Karı / (Zararı)
Dönem Net Kar veya Zararı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Yabancı Para Çevirim Farkları
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
175.000
0
0
244
18.779
-548
10.580
0
0
0
47.712
31.578
0
0
283.345
kap-fr_IncreaseDecreaseRequiredByTASEight|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
175.000
0
0
244
18.779
-548
10.580
0
0
0
47.712
31.578
0
0
283.345
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
-36
0
0
0
0
0
0
50.612
0
50.576
kap-fr_CapitalIncreaseInCash|
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
25.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-25.000
0
0
0
kap-fr_InflationAdjustmentsToPaidInCapital|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
kap-fr_ConvertibleBonds|
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.578
-6.578
0
0
0
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
200.000
0
0
244
18.779
-584
10.580
0
0
0
54.290
0
50.612
0
333.921
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.09.2021
ifrs-full_StatementOfChangesInEquityAbstract|
Özkaynaklar Değişim Tablosu
kap-fr_ChangesInEquityItemsLineItems|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodStartLabel
Dönem Başı Bakiyeler
200.000
0
0
244
18.779
-777
22.304
0
0
0
54.290
60.321
0
0
355.161
kap-fr_IncreaseDecreaseRequiredByTASEight|
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
kap-fr_FinancialEffectOfCorrectionsOfAccountingErrors|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
kap-fr_FinancialEffectOfChangesInAccountingPolicy|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
kap-fr_RestatedBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yeni Bakiye
200.000
0
0
244
18.779
-777
22.304
0
0
0
54.290
60.321
0
0
355.161
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
61.073
0
61.115
kap-fr_CapitalIncreaseInCash|
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
kap-fr_CapitalIncreaseTroughInternalReserves|
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
50.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-50.000
0
0
0
kap-fr_InflationAdjustmentsToPaidInCapital|
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
kap-fr_ConvertibleBonds|
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
kap-fr_IncreaseDecreaseInSubordinatedDebt|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
ifrs-full_IncreaseDecreaseThroughTransfersAndOtherChangesEquity|
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
0
0
323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323
kap-fr_ProfitDistributions|
Kar Dağıtımı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.321
-10.321
0
0
0
ifrs-full_DividendsPaid|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Dağıtılan Temettü
kap-fr_TransfersToReserves|
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.321
-10.321
0
0
0
kap-fr_OtherProfitDistributions|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
ifrs-full_Equity|http://www.xbrl.org/2003/role/periodEndLabel
Dönem Sonu Bakiyeler
250.000
0
0
567
18.779
-735
22.304
0
0
0
64.611
0
61.073
0
416.599
KAP
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.09.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2021 - 30.09.2021
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2020 - 30.09.2020
ifrs-full_IncomeStatementAbstract|
Kar veya Zarar Tablosu
kap-fr_IncomeAndExpenseItemsAbstract|
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
kap-fr_OperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
236.795
200.871
85.277
74.861
kap-fr_FactoringIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAKTORİNG GELİRLERİ
0
0
0
0
kap-fr_FactoringInterestIncome|
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
kap-fr_DiscountedFactoringInterestIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İskontolu
kap-fr_OtherFactoringInterestIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
kap-fr_FactoringFeeAndCommissionIncome|
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
kap-fr_DiscountedFactoringFeeAndCommissionIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
İskontolu
kap-fr_OtherFactoringFeeAndCommissionIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
kap-fr_IncomeFromFinancingLoans|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
0
0
0
kap-fr_InterestIncomeFromFinancingLoans|
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
kap-fr_FeeandCommissionIncomeFromFinancingLoans|
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
kap-fr_LeaseIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KİRALAMA GELİRLERİ
236.795
200.871
85.277
74.861
kap-fr_FinanceLeaseIncome|
Finansal Kiralama Gelirleri
230.884
196.956
82.499
73.532
kap-fr_OperationalLeaseIncome|
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
kap-fr_FeeAndCommissionIncomeFromLeaseOperations|
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.911
3.915
2.778
1.329
ifrs-full_FinanceCosts|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-129.267
-99.761
-51.780
-35.093
kap-fr_InterestExpensesOnFundsBorrowed|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-115.177
-93.861
-45.425
-33.964
kap-fr_InterestExpensesOnFactoringPayables|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
kap-fr_LeaseInterestExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-15
-9
-9
-3
kap-fr_InterestExpensesOnSecuritiesIssued|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.774
0
-2.013
0
kap-fr_OtherInterestExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Faiz Giderleri
kap-fr_FeesAndCommissionsPaid|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-8.301
-5.891
-4.333
-1.126
ifrs-full_GrossProfit|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BRÜT KAR (ZARAR)
107.528
101.110
33.497
39.768
kap-fr_OperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
18
-25.444
-21.405
-9.895
-7.152
kap-fr_PersonnelExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Personel Giderleri
-15.468
-14.032
-5.672
-4.452
kap-fr_ProvisionExpenseForEmploymentTerminationBenefits|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-586
-480
-195
-160
ifrs-full_ResearchAndDevelopmentExpense|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
kap-fr_GeneralOperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Genel İşletme Giderleri
-9.390
-6.893
-4.028
-2.540
kap-fr_OtherMainOperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Diğer
kap-fr_GrossOperatingProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
82.084
79.705
23.602
32.616
kap-fr_OtherOperatingIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
19
32.133
38.790
8.410
17.746
kap-fr_InterestIncomeOnBanks|
Bankalardan Alınan Faizler
7.671
2.961
2.588
1.648
kap-fr_InterestIncomeOnMarketableSecuritiesPortfolio|
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
kap-fr_DividendIncome|
Temettü Gelirleri
250
0
0
0
kap-fr_GainsArisingFromCapitalMarketsTransactions|
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
kap-fr_GainsArisingFromDerivativeFinancialTransactions|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Türev Finansal İşlemler Karı
1.437
67
0
0
kap-fr_ForeignExchangeGains|
Kambiyo İşlemleri Karı
429
20.310
429
10.376
kap-fr_OtherMiscellaneousOperatingIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer
22.346
15.452
5.393
5.722
kap-fr_ProvisionExpenses|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
KARŞILIK GİDERLERİ
6
-39.362
-43.675
-13.273
-27.412
kap-fr_AllowanceExpensesForSpecificProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Özel Karşılıklar
-32.759
-23.925
-15.990
-7.662
kap-fr_AllowanceExpensesForExpectedCreditLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Beklenen Zarar Karşılıkları
kap-fr_GeneralLoanLossProvisionExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Genel Karşılıklar
-6.603
-19.750
2.717
-19.750
kap-fr_OtherAllowanceExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer
kap-fr_OtherOperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
19
-621
-4.422
453
-4.183
kap-fr_ImpairmentInValueOfSecurities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
kap-fr_ImpairmentInValueOfNonCurrentAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
kap-fr_CapitalMarketTransactionsLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
kap-fr_LossArisingfromDerivativeFinancialTransaction|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-169
-4.187
0
-3.959
kap-fr_ForeignExchangeLosses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kambiyo İşlemleri Zararı
0
0
234
0
kap-fr_OtherMiscellaneousOperatingExpenses|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Diğer
-452
-235
219
-224
kap-fr_OperatingProfitLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
74.234
70.398
19.192
18.767
kap-fr_AmountInExcessRecordedAsGainAfterMerger|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
0
0
0
ifrs-full_ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
0
0
0
ifrs-full_GainsLossesOnNetMonetaryPosition|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
0
0
0
ifrs-full_ProfitLossBeforeTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
74.234
70.398
19.192
18.767
ifrs-full_IncomeTaxExpenseContinuingOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-13.161
-19.786
-3.670
-8.506
kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseContinuingOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/negatedVerboseLabel
Cari Vergi Karşılığı
-13.713
-7.517
-5.850
-2.384
kap-fr_ExpenseEffectOfDeferredTax|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
-12.269
1.628
-6.122
kap-fr_IncomeEffectOfDeferredTax|
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
552
0
552
ifrs-full_ProfitLossFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
61.073
50.612
15.522
10.261
kap-fr_IncomeOnDiscontinuedOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
0
0
0
kap-fr_IncomeOnAssetsHeldForSale|
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
kap-fr_GainOnSaleOfAssociatesSubsidiariesAndJointlyControlledEntities|
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
kap-fr_OtherIncomeOnDiscontinuedOperations|
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
kap-fr_ExpensesOnDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
0
0
0
kap-fr_ExpensesOnAssetsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
kap-fr_LossOnSaleOfAssociatesSubsidiariesAndJointlyControlledEntities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
kap-fr_OtherExpensesOnDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
kap-fr_ProfitOrLossOnDiscontinuedOperationsBeforeTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
0
0
0
kap-fr_IncomeTaxExpenseDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
0
0
0
kap-fr_CurrentPeriodTaxExpenseOrIncomeDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Cari Vergi Karşılığı
kap-fr_ExpenseEffectOfDeferredTaxDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
kap-fr_IncomeEffectOfDeferredTaxDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
ifrs-full_ProfitLossFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
0
0
0
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
61.073
50.612
15.522
10.261
ifrs-full_ProfitLossAttributableToAbstract|
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
ifrs-full_ProfitLossAttributableToNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
0
0
0
ifrs-full_ProfitLossAttributableToOwnersOfParent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Ana Ortaklık Payları
61.073
50.612
15.522
10.261
ifrs-full_EarningsPerShareAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Hisse Başına Kar (Zarar)
ifrs-full_EarningsPerShareLineItems|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Hisse Başına Kar (Zarar)
ifrs-full_BasicEarningsPerShareAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
0,24430000
0,20240000
0,06210000
0,04100000
ifrs-full_BasicEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
ifrs-full_DilutedEarningsPerShareAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
ifrs-full_DilutedEarningsLossPerShareFromContinuingOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
ifrs-full_DilutedEarningsLossPerShareFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
KAP
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.09.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020
ifrs-full_StatementOfCashFlowsAbstract|
Nakit Akış Tablosu
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
kap-fr_OperatingProfitOrLossBeforeChangesInOperatingAssetsAndLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
51.218
-48.606
kap-fr_InterestReceivedAndLeaseIncome|
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
228.188
147.461
kap-fr_InterestPaidAndLeasePayments|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-126.025
-154.664
ifrs-full_DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Temettüler
19
250
0
kap-fr_CashInflowsFromFeesAndCommissionsReceived|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.911
3.915
kap-fr_CashInflowsFromOtherGains|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-25.908
17.482
kap-fr_CollectionsFromPreviouslyWrittenOffReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
6
4.305
4.178
kap-fr_CashPaymentsToPersonnelAndServiceSuppliers|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.468
-14.032
ifrs-full_IncomeTaxesPaidRefundClassifiedAsOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/MKKnegatedLabel
Ödenen Vergiler
-13.501
-9.606
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsOperatingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Diğer
-6.534
-43.340
kap-fr_ChangesInOperatingAssetsAndLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
218.254
61.358
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInFactoringReceivables|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInFinancingLoans|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
kap-fr_IncreaseOrDecreaseInReceivablesFromLeasingTransactions|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-595.052
-682.646
kap-fr_IncreaseDecreaseInOtherAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeNetlLabel
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-13.350
824
kap-fr_IncreaseDecreaseInFactoringPayables|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
kap-fr_IncreaseDecreaseInLeasePayables|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
144
-80
kap-fr_IncreaseDecreaseInFundsBorrowed|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
723.786
675.354
kap-fr_IncreaseDecreaseInMaturedPayables|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
kap-fr_IncreaseDecreaseInOtherLiabilities|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
102.726
67.906
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInOperatingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
269.472
12.752
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
kap-fr_CashPaidForPurchaseOfAssociatesSubsidiariesAndJointlyControlledEntitiesJointVentures|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
kap-fr_CashObtainedFromSaleOfAssociatesSubsidiariesJointlyControlledEntitiesJointVentures|
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
kap-fr_CashPaidForPurchaseOfTangibleAndIntangibleAssetPurchases|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8
-5.638
-1.315
kap-fr_CashObtainedFromTangibleAndIntangibleAssetSales|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
2.279
259
kap-fr_CashPaidForPurchaseOfFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
kap-fr_CashObtainedFromSaleOfFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
kap-fr_CashPaidForPurchaseOfFinancialAssetsAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
kap-fr_CashObtainedFromSaleOfFinancialAssetsAtAmortisedCost|
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsInvestingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Diğer
140
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInInvestingActivities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.359
-916
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
kap-fr_CashObtainedFromLoansAndSecuritiesIssued|
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.774
0
kap-fr_CashOutflowArisedFromLoansAndSecuritiesIssued|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-55.689
0
kap-fr_EquityInstrumentsIssued|
İhraç Edilen Sermaye Araçları
1.268
-4.121
ifrs-full_DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Temettü Ödemeleri
kap-fr_PaymentsOfLeaseLiabilitiesClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-15
-9
ifrs-full_OtherInflowsOutflowsOfCashClassifiedAsFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Diğer
ifrs-full_CashFlowsFromUsedInFinancingActivities|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-48.662
-4.130
ifrs-full_EffectOfExchangeRateChangesOnCashAndCashEquivalents|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
50.120
18.346
ifrs-full_IncreaseDecreaseInCashAndCashEquivalents|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
267.571
26.052
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersePeriodStartLabel
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
118.715
67.010
kap-fr_CashAndCashEquivalentsForCashFlowStatement|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersePeriodEndLabel
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4
386.286
93.062
KAP
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
01.01.2021 - 30.09.2021
Önceki Dönem
01.01.2020 - 30.09.2020
Cari Dönem 3 Aylık
01.07.2021 - 30.09.2021
Önceki Dönem 3 Aylık
01.07.2020 - 30.09.2020
ifrs-full_StatementOfProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeAbstract|
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
ifrs-full_ProfitLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DÖNEM KARI (ZARARI)
61.073
50.612
ifrs-full_OtherComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
42
-36
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
42
-36
kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfPropertyPlantAndEquipment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
kap-fr_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRevaluationOfIntangibleAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxGainsLossesOnRemeasurementsOfDefinedBenefitPlans|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16
53
-45
kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-11
9
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossNetOfTax|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
0
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxExchangeDifferencesOnTranslation|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Yabancı Para Çevrim Farkları
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxCashFlowHedges|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
ifrs-full_OtherComprehensiveIncomeBeforeTaxHedgesOfNetInvestmentsInForeignOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
kap-fr_OtherComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLossBeforeTax|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
ifrs-full_IncomeTaxRelatingToComponentsOfOtherComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedToProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedTerseLabel
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
ifrs-full_ComprehensiveIncome|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.115
50.576
KAP
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
30.09.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP
YP
Toplam
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetLineItems|
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
ifrs-full_AssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
VARLIKLAR
kap-fr_CashAndCashBalancesAtCentralBanks|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4
19.019
367.270
386.289
63.462
55.253
118.715
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_DerivativeFinancialAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5
25.618
0
25.618
25.618
0
25.618
ifrs-full_FinancialAssetsAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6
1.014.625
2.533.864
3.548.489
711.884
2.409.796
3.121.680
kap-fr_FactoringReceivables|
Faktoring Alacakları
kap-fr_DiscountedFactoringReceivables|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
kap-fr_OtherFactoringReceivables|
Diğer Faktoring Alacakları
kap-fr_FinancialLoans|
Finansman Kredileri
ifrs-full_ConsumerLoans|
Tüketici Kredileri
kap-fr_CreditCards|
Kredi Kartları
kap-fr_InstallmentCommercialLoans|
Taksitli Ticari Krediler
kap-fr_LeasingTransactions|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
Kiralama İşlemleri (Net)
6
1.001.227
2.513.897
3.515.124
687.620
2.367.900
3.055.520
ifrs-full_FinanceLeaseReceivables|
Finansal Kiralama Alacakları
1.331.883
2.841.372
4.173.255
925.919
2.706.854
3.632.773
kap-fr_OperatingLeaseReceivables|
Faaliyet Kiralaması Alacakları
kap-fr_UnearnedIncome|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Kazanılmamış Gelirler (-)
-330.656
-327.475
-658.131
-238.299
-338.954
-577.253
kap-fr_OtherFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
kap-fr_NonPerformingReceivables|
Takipteki Alacaklar
6
53.789
157.360
211.149
64.028
151.462
215.490
kap-fr_AllowanceForExpectedCreditLossesOrSpecificProvisions|http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
-40.391
-137.393
-177.784
-39.764
-109.566
-149.330
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_InvestmentsInAssociates|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
İştirakler (Net)
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiaries|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Bağlı Ortaklıklar (Net)
kap-fr_JointlyControledPartnershipsJointVentures|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
kap-fr_TangibleAssets|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7
27.037
0
27.037
24.603
0
24.603
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8
738
0
738
967
0
967
ifrs-full_InvestmentProperty|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_CurrentTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_OtherAssets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER AKTİFLER
11
104.129
463.594
567.723
72.325
348.311
420.636
kap-fr_AssetsOtherThanAssetsClassifiedAsHeldForSaleAndRelatedWithDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
ARA TOPLAM
1.191.166
3.364.728
4.555.894
898.859
2.813.360
3.712.219
kap-fr_NonCurrentAssetsClassifiedAsHeldForSaleAndRelatedWithDiscontinuedOperations|http://www.mkk.com.tr/2015/role/netVerboseLabel
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0
0
0
0
0
0
kap-fr_NonCurrentAssetsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı
kap-fr_NonCurrentAssetsFromDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ifrs-full_Assets|http://www.mkk.com.tr/2015/role/terseTotalLabel
VARLIKLAR TOPLAMI
1.191.166
3.364.728
4.555.894
898.859
2.813.360
3.712.219
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER
ifrs-full_LoansReceived|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ALINAN KREDİLER
12
714.628
3.042.771
3.757.399
457.722
2.634.027
3.091.749
kap-fr_FactoringPayables|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
FAKTORİNG BORÇLARI
0
0
0
0
0
0
kap-fr_LeasePayables|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13
186
0
186
42
0
42
kap-fr_MarketableSecuritiesIssued|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
14
57.304
0
57.304
51.615
0
51.615
kap-fr_FinancialLiabilitieAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
kap-fr_DerivativeFinancialLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_Provisions|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
KARŞILIKLAR
16
10.674
24.733
35.407
7.404
21.043
28.447
kap-fr_ProvisionForRestructuring|
Yeniden Yapılanma Karşılığı
kap-fr_ReservesForEmployeeBenefits|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.415
0
5.415
5.058
0
5.058
kap-fr_GeneralLoanLossProvisions|
Genel Karşılıklar
6.16
5.259
24.733
29.992
2.346
21.043
23.389
ifrs-full_OtherProvisions|
Diğer Karşılıklar
ifrs-full_CurrentTaxLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
CARİ VERGİ BORCU
10
16.391
0
16.391
16.670
0
16.670
ifrs-full_DeferredTaxLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
10
7.757
0
7.757
8.299
0
8.299
kap-fr_SubordinatedDebt|http://www.mkk.com.tr/2015/role/capslockLabel
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
0
0
0
0
0
ifrs-full_OtherLiabilities|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15
69.739
195.112
264.851
45.588
114.648
160.236
kap-fr_LiabilitiesOtherThanLiabilitiesRelatedToAssetsHeldForSaleAndRelatedWithDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
ARA TOPLAM
876.679
3.262.616
4.139.295
587.340
2.769.718
3.357.058
kap-fr_LiabilitiesRelatedToAssetsHeldForSaleAndDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2009/role/netLabel
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
0
0
0
0
0
kap-fr_LiabilitiesRelatedToAssetsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Satış Amaçlı
kap-fr_LiabilitiesRelatedToDiscontinuedOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
ifrs-full_Equity|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel
ÖZKAYNAKLAR
17
416.599
0
416.599
355.161
0
355.161
ifrs-full_IssuedCapital|
Ödenmiş Sermaye
250.000
0
250.000
200.000
0
200.000
kap-fr_CapitalReserves|
Sermaye Yedekleri
567
0
567
244
0
244
ifrs-full_SharePremium|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Hisse Senedi İhraç Primleri
kap-fr_ShareCancellationProfits|
Hisse Senedi İptal Karları
kap-fr_OtherCapitalReserves|
Diğer Sermaye Yedekleri
567
0
567
244
0
244
kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillNotBeReclassifiedInProfitOrLoss|
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.348
0
40.348
40.306
0
40.306
kap-fr_OtherAccumulatedComprehensiveIncomeThatWillBeReclassifiedInProfitOrLoss|
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
kap-fr_ProfitReserves|
Kar Yedekleri
64.611
0
64.611
54.290
0
54.290
kap-fr_LegalReserves|
Yasal Yedekler
14.333
0
14.333
11.317
0
11.317
kap-fr_StatutoryReserves|
Statü Yedekleri
kap-fr_ExtraordinaryReserves|
Olağanüstü Yedekler
50.278
0
50.278
42.973
0
42.973
kap-fr_OtherProfitReserves|
Diğer Kar Yedekleri
kap-fr_ProfitOrLossClassifiedInEquity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Kar veya Zarar
61.073
0
61.073
60.321
0
60.321
kap-fr_PriorYearsProfitsOrLosses|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
kap-fr_CurrentPeriodNetProfitOrLossClassifiedInEquity|http://www.mkk.com.tr/2015/role/tersenetLabel
Dönem Net Kâr veya Zararı
61.073
0
61.073
60.321
0
60.321
ifrs-full_NoncontrollingInterests|
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
ifrs-full_EquityAndLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.293.278
3.262.616
4.555.894
942.501
2.769.718
3.712.219
KAP
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Cari Dönem
30.09.2021
Önceki Dönem
31.12.2020
TP
YP
Toplam
TP