[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ProspectusChangeAbstract|
İzahname (Değişiklik)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
DenizBank A.Ş.'nin Türkiye  temsilciliğini üstlendiği Lüksemburg'da kurulu "Franklin Templeton Investment Funds" şemsiyesi altında bulunan fonlara ilişkin izahnamenin II., VIII. Ve XI. Bölümleri değiştirilmiştir.