[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.11.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

08.11.2021 tarihli KAP açıklamamız ile Şirketimiz kaynaklarının "Girişim Sermayesi Yatırım Fonu"na (GSYF) yatırım yapılarak değerlendirilmesinin, Şirketimize finansal ve stratejik katkı sağlayıp sağlamayacağı konusunda gerekli araştırmaların ve görüşmelerin yapılması hususu kamuoyuna duyurulmuştur.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda;

- GSYF'ye yatırım yapılmasının Şirketimize finansal ve stratejik açıdan fayda sağlayacağına, GSFY'ye yapılacak yatırım bedelinin 01.03.2021-15.03.2021 tarihleri arasında yapılan bedelli sermaye artışından elde edilen kaynaktan karşılanmasına,

- Kurulacak GSYF'ye Şirketimizin yatırım yapması için Albaraka Portföy Yatırım A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

- Kurulacak GSYF'ye Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş.'nin de Şirketimizin yapacağı yatırımın %25'i oranında katkı payı sağlamasına, Fon'un beraber yönetilmesine,

- Kurulacak GSYF için SPK'dan izin alındıktan ve diğer mevzuat hükümleri yerine getirildikten sonra Şirket olarak birinci yıl için 10 Milyon TL, ikinci yıl için 10 Milyon TL olmak üzere toplam 20 Milyon TL yatırım taahhüdünde bulunulmasına,

- İşlemlerin yürütülmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,

Karar verilmiştir.

                

Alınan karar doğrultusunda, kurulacak GSYF'ye Şirket olarak yatırım yapılması amacı ile Albaraka Portföy A.Ş. ile bugün itibari ile Sözleşme imzalanmış olup gerekli çalışmalara başlanmıştır.